shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0468.303.825
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 december 1999
Begindatum:14 december 1999
Naam:PATRICK VAN GANSBEKE
Naam in het Nederlands, sinds 10 december 1999
Adres van de zetel: Martijn van Torhoutstraat 64
9700 Oudenaarde
Sinds 10 december 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 december 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Van Gansbeke ,  Patrick  Sinds 10 december 1999
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 10 januari 2000
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 10 januari 2000
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 10 januari 2000
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 10 januari 2000
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 10 januari 2000
 
Installateur frigorist
Sinds 10 januari 2000
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 10 januari 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2000
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 3 april 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 april 2008
 
Elektrotechniek
Sinds 3 april 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug