shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0468.801.097
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 december 1999
Begindatum:24 december 1999
Naam:BUCSAN BERNARD
Naam in het Nederlands, sinds 22 december 1999
Adres van de zetel: Moorseelsesteenweg 194
8800 Roeselare
Sinds 22 december 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 juli 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0840.124.918   Sinds 12 juli 2023
Vaste vertegenwoordiger Bucsàn ,  Bernard  (0840.124.918)   Sinds 1 november 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 3 februari 2000
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 3 februari 2000
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 3 februari 2000
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 3 februari 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2000
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 mei 2003
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 11 januari 2012
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 20 juli 2023
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 11 januari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug