shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0470.461.084
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 februari 2000
Begindatum:16 februari 2000
Naam:DUBO
Naam in het Nederlands, sinds 10 februari 2000
Adres van de zetel: Kruishoutemstraat 2
9870 Zulte
Sinds 1 juli 2003
Telefoonnummer:
0496058525 Sinds 1 juli 2003(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kurt@dubobvba.beSinds 1 juli 2003(1)
Webadres:
www.dubobvba.be Sinds 1 juli 2003(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 10 februari 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Dubois ,  Kurt  Sinds 16 februari 2000
Zaakvoerder (3) Nolf ,  Isabel  Sinds 1 september 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 6 maart 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2000
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 september 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 29 september 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 29 september 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 29 september 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  95.210  -  Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug