shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0471.295.086
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 februari 2000
Begindatum:28 februari 2000
Naam:AID GLASS
Naam in het Nederlands, sinds 26 mei 2021
Adres van de zetel: Rademakersstraat 37
3950 Bocholt
Sinds 1 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 mei 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) de Poot ,  Adrianus  Sinds 18 februari 2000
Zaakvoerder (1) de Poot ,  Elisabeth  Sinds 18 februari 2000
Zaakvoerder (1) van Lee ,  Antonius  Sinds 9 januari 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van glaswerken
Sinds 11 mei 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 mei 2000
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 30 april 2020
Btw 2008  23.190  -  Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)
Sinds 30 april 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  23.120 -  Vormen en bewerken van vlakglas
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug