shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0471.846.107
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 mei 2000
Begindatum:9 mei 2000
Naam:LAUWERS BOEKHOUDING EN FISCALITEIT
Naam in het Nederlands, sinds 26 april 2000
Afkorting: LAUWERS B & F
Naam in het Nederlands, sinds 26 april 2000
Adres van de zetel: Anjerstraat 9
2590 Berlaar
Sinds 26 april 2000
Telefoonnummer:
0495436065 Sinds 26 april 2000(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@lauwersboekhouding.beSinds 26 april 2000(1)
Webadres:
www.lauwersboekhouding Sinds 26 april 2000(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 oktober 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lauwers ,  Paul  Sinds 19 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Accountant of fiscaal accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug