shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0472.367.432
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 augustus 2000
Begindatum:2 augustus 2000
Naam:Verhuizingen Hoeks
Naam in het Nederlands, sinds 28 juli 2000
Adres van de zetel: Christoffel Plantijnstraat 6
3920 Lommel
Sinds 5 augustus 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 januari 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Berben ,  Elvira  Sinds 29 januari 2007
Bestuurder Hoeks ,  Johannes  Sinds 29 januari 2007
Bestuurder Hoeks ,  Maarten  Sinds 29 januari 2007
Gedelegeerd bestuurder Hoeks ,  Maarten  Sinds 10 mei 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 augustus 2000
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 oktober 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug