shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0472.635.468
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 augustus 2000
Begindatum:29 augustus 2000
Naam:AJLM
Naam in het Nederlands, sinds 22 augustus 2000
Adres van de zetel: Ondernemingenweg 1 Stratenplan
3001 Leuven
Sinds 3 januari 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 augustus 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bursens ,  Luk  Sinds 29 augustus 2000
Zaakvoerder (2) Engel ,  Joris  Sinds 25 juni 2003
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 31 juli 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2000
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2000
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 september 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 12 oktober 2016
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 12 oktober 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  93.110 -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug