shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0473.300.909
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 2000
Begindatum:12 oktober 2000
Naam:ANNO 2000
Naam in het Nederlands, sinds 9 oktober 2000
Adres van de zetel: Rostijnestraat 24 Stratenplan
9042 Gent
Sinds 9 oktober 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 oktober 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder De Vriendt ,  Michiel  Sinds 25 juni 2011
Bestuurder De Vriendt ,  Tobias  Sinds 23 april 2018
Bestuurder De Waele ,  Hilde  Sinds 25 juni 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 9 oktober 2000
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 16 september 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 XEU
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug