shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0473.721.769
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 januari 2001
Begindatum:5 januari 2001
Naam:ALDERWEIRELD TECHNICS
Naam in het Nederlands, sinds 13 november 2002
Adres van de zetel: Roelsstraat(Odk) 22
8670 Koksijde
Sinds 31 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 januari 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Alderweireld ,  Eddy  Sinds 4 januari 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 28 augustus 2007
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 28 augustus 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 28 augustus 2007
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 28 augustus 2007
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 28 augustus 2007
 
Installateur frigorist
Sinds 28 augustus 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2001
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 januari 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug