shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0474.167.969
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2001
Begindatum:22 februari 2001
Naam:VAN DEN BOSSCHE VERWARMING
Naam in het Nederlands, sinds 19 februari 2001
Adres van de zetel: De Braakstraat 13
9220 Hamme (Vl.)
Sinds 19 februari 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 februari 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Van den Bossche ,  Tim  (0505.859.156)   Sinds 31 maart 2015
Zaakvoerder (2)0505.859.156   Sinds 31 maart 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 21 mei 2001
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 21 mei 2001
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 21 mei 2001
 
Installateur frigorist
Sinds 21 mei 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 mei 2001
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2001
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug