shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0474.550.625
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 april 2001
Begindatum:9 april 2001
Naam:H.L.M.
Naam in het Nederlands, sinds 26 maart 2001
Adres van de zetel: Vluchtenboerstraat 43 Stratenplan
9890 Gavere
Sinds 29 augustus 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 maart 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) De Noyette ,  Pascal  Sinds 9 april 2001
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur in centrale verwarming
Sinds 7 mei 2001
 
Installateur frigorist
Sinds 30 april 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2001
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 januari 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug