shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0475.281.984
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 september 2021
Begindatum:13 juli 2001
Naam:MIM-CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 5 juli 2001
Adres van de zetel: Verdunstraat 175 Stratenplan
1130 Brussel
Sinds 5 juli 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 juli 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) El Mimouni ,  Mohamed  Sinds 10 oktober 2001
Curator (aanstelling door rechtbanken) Plessers ,  Luc  Sinds 21 september 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Elektrotechnisch installateur
Sinds 10 oktober 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2001
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 oktober 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 januari 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 14 oktober 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug