shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0476.133.507
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2001
Begindatum:3 juli 2001
Naam:POUEY INTERNATIONAL
Naam in het Frans, sinds 3 juli 2001
Adres van de zetel: Rue de Madrid 11
75008 Paris
Frankrijk
Sinds 3 juli 2001(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 3 juli 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vertegenwoordiger (bijkantoor) Lacampagne ,  Bertrand  Sinds 3 juli 2001
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:3 juli 2001
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Industriëlaan   80A
7700 Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 25 januari 2008
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  82.910  -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  82.910 -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 november 2021
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 396.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) 

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug