shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0476.142.217
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 november 2001
Begindatum:23 november 2001
Naam:INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS PROJECTS
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2001
Afkorting: ICP
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2001
Adres van de zetel: Oudebaan 71 Stratenplan
2610 Antwerpen
Sinds 2 november 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 november 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Vercammen ,  Thierry  (0826.641.819)   Sinds 10 juni 2016
Zaakvoerder (2)0826.641.819   Sinds 10 juni 2016
Zaakvoerder (2) Vercammen ,  Thierry  Sinds 12 november 2001
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2002
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  25.620 -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug