shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0476.496.959
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 2002
Begindatum:21 januari 2002
Naam:BACOTECH
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 2017
Adres van de zetel: Baronstraat 101
8870 Izegem
Sinds 12 juli 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Corneillie ,  Pascal  (0818.021.190)   Sinds 1 september 2009
Zaakvoerder (1)0818.021.190   Sinds 1 september 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 21 februari 2002
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 21 februari 2002
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 21 februari 2002
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 21 februari 2002
 
Installateur frigorist
Sinds 21 februari 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 februari 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug