shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0478.071.329
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juli 2002
Begindatum:25 juli 2002
Naam:STRUCTURA
Naam in het Frans, sinds 11 juli 2002
Adres van de zetel: Edisonstraat 37 Stratenplan
1190 Vorst
Sinds 12 januari 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 juli 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Delogne ,  Alain  Sinds 29 september 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 15 oktober 2002
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 15 oktober 2002
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 15 oktober 2002
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 15 oktober 2002
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 15 oktober 2002
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 15 oktober 2002
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 15 oktober 2002
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug