shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0478.337.781
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 september 2002
Begindatum:16 september 2002
Naam:COLTOE
Naam in het Nederlands, sinds 27 februari 2019
Adres van de zetel: Oud-Smetlede 9
9340 Lede
Sinds 27 februari 2019
Telefoonnummer:
0478701468 Sinds 1 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 september 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Tsestigh ,  Luc  Sinds 3 september 2002
Zaakvoerder (2) Van Hauwermeiren ,  Veerle  Sinds 1 maart 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Fotograaf
Sinds 14 oktober 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 15 mei 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug