shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0479.102.103
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 2002
Begindatum:20 december 2002
Naam:J.P.
Naam in het Nederlands, sinds 4 december 2002
Adres van de zetel: Jezuietengoed 12
9880 Aalter
Sinds 1 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 december 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0883.098.292   Sinds 10 februari 2023
Vaste vertegenwoordiger Mattheeuws ,  Steven  (0883.098.292)   Sinds 22 september 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2012
 
Ruwbouw
Sinds 10 april 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 10 april 2012
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 april 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 9 maart 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 maart 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 maart 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 9 maart 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 10 april 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 maart 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 maart 2016
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 10 april 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 9 maart 2016
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 april 2012
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 april 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 10 april 2012
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 9 maart 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 24 augustus 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 10 maart 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0534.956.978 (JP DAK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 februari 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug