shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0479.116.256
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2002
Begindatum:23 december 2002
Naam:Cobouw
Naam in het Nederlands, sinds 19 april 2016
Adres van de zetel: Avelgemstraat(Z) 42
8550 Zwevegem
Sinds 7 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 januari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Grasdorff ,  Johan  Sinds 7 januari 2021
Zaakvoerder (1) Van Grasdorff ,  Johan  Sinds 19 april 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 mei 2016
 
Ruwbouw
Sinds 30 mei 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 30 mei 2016
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 30 mei 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 30 mei 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 30 mei 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 30 mei 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 30 mei 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 30 mei 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 30 mei 2016
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 30 mei 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 30 mei 2016
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 30 mei 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 30 mei 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 30 mei 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 30 mei 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 30 mei 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 mei 2016
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 19 april 2016
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 19 april 2016
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 19 april 2016
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 19 april 2016
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 19 april 2016
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 19 april 2016
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug