shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0479.547.412
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 februari 2021
Begindatum:12 februari 2003
Naam:DELBOUW
Naam in het Nederlands, sinds 6 februari 2003
Adres van de zetel: Steenweg Deinze 150   bus 18B
9810 Nazareth
Sinds 28 augustus 2017

Doorgehaald adres sinds 6 november 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 6 februari 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) De Loof ,  Frank  Sinds 12 februari 2003
Curator (aanstelling door rechtbanken) Verhaegen ,  Frank  Sinds 16 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 31 maart 2003
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 31 maart 2003
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 31 maart 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug