shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0479.698.058
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 maart 2003
Begindatum:10 maart 2003
Naam:SLEGERS & PARTNERS
Naam in het Nederlands, sinds 10 maart 2003
Adres van de zetel: Landbouwstraat 15
2490 Balen
Sinds 10 maart 2003
Telefoonnummer:
014/81.03.72 Sinds 10 maart 2003(1)
Faxnummer:
014/81.70.08 Sinds 10 maart 2003(1)
E-mail:
slegerspartners@telenet.beSinds 10 maart 2003(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 10 maart 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Vennoot of lid Slegers ,  Marc  Sinds 10 januari 2004
Zaakvoerder 0448.793.858   Sinds 10 januari 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 maart 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Accountant of fiscaal accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug