shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0479.863.849
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 maart 2003
Begindatum:28 maart 2003
Naam:REPAIR & CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 21 maart 2003
Adres van de zetel: Hellegatstraat 17 Stratenplan
2590 Berlaar
Sinds 21 maart 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 maart 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Van der Veken ,  Jan  Sinds 10 december 2012
Bestuurder Van der Veken ,  Raf  Sinds 21 maart 2009
Gedelegeerd bestuurder Van der Veken ,  Jan  Sinds 21 maart 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 mei 2003
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug