shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0500.506.439
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 oktober 2012
Begindatum:31 oktober 2012
Naam:ISO-BEN
Naam in het Frans, sinds 29 oktober 2012
Adres van de zetel: Lombardsijdestraat 179
1120 Brussel
Sinds 29 oktober 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 oktober 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Benali ,  Mostafa  Sinds 29 oktober 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 november 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 november 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 november 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug