shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0500.685.195
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 november 2012
Begindatum:9 november 2012
Naam:Vermeulen, Pierre-Jean
Sinds 9 november 2012
Telefoonnummer:
056/34.18.41 Sinds 9 november 2012(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vermeulen.csm@gmail.comSinds 9 november 2012(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vermeulen ,  Pierre-Jean  Sinds 9 november 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 9 november 2012
Btw 2008  74.202  -  Activiteiten van persfotografen
Sinds 9 november 2012
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 9 november 2012
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug