shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0500.820.601
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 2012
Begindatum:12 november 2012
Naam:Services in Safety
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2012
Afkorting: S.I.S.
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2012
Adres van de zetel: Starrenhoflaan 43   bus 2
2950 Kapellen
Sinds 1 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 november 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Vulder ,  Roeland  Sinds 23 juni 2020
Bestuurder Hay ,  Jean-Philippe  Sinds 23 juni 2020
Bestuurder Lambrigts ,  Frank  Sinds 23 juni 2020
Gedelegeerd bestuurder Lambrigts ,  Frank  Sinds 23 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 november 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 december 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 12 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 november 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 12 november 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 3 december 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 200.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug