shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0501.984.403
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 2012
Begindatum:10 december 2012
Naam:Maes, Steven
Sinds 10 december 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Maes ,  Steven  Sinds 10 december 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 december 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 10 december 2012
Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 10 december 2012
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 10 december 2012
Btw 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 10 december 2012
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug