shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0502.317.369
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 januari 2013
Begindatum:4 januari 2013
Naam:M&B QUALITY WORKS
Naam in het Nederlands, sinds 4 januari 2013
Adres van de zetel: Meeuwenhoflei 107 Stratenplan
2100 Antwerpen
Sinds 1 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 4 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Gomes Mendes ,  Mario  Sinds 4 januari 2013
Zaakvoerder Kokken ,  Robert  Sinds 4 januari 2013
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 4 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 januari 2013
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 4 januari 2013
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 4 januari 2013
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 4 januari 2013
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 4 januari 2013
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 4 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug