shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0502.558.582
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 januari 2013
Begindatum:7 januari 2013
Naam:TMB projects
Naam in het Nederlands, sinds 19 maart 2015
Adres van de zetel: Kleistraat 12 Stratenplan
2580 Putte
Sinds 7 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Massart ,  Tom  Sinds 7 januari 2013
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2013
 
Ruwbouw
Sinds 23 januari 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 23 januari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 april 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 23 januari 2013
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 23 januari 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 7 januari 2013
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 7 januari 2013
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 januari 2013
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 7 januari 2013
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 7 januari 2013
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 januari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 april 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug