shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0502.616.089
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 2013
Begindatum:21 januari 2013
Naam:MDM Aannemingen
Naam in het Nederlands, sinds 24 juni 2019
Adres van de zetel: Sint-Jozefstraat 19 Stratenplan
9160 Lokeren
Sinds 1 maart 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
de_meyst_michiel@hotmail.comSinds 24 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder De Meyst ,  Michiel  Sinds 24 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 april 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 21 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 22 maart 2018
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 22 maart 2018
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 22 maart 2018
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 22 maart 2018
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 24 juni 2019
BTW 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 24 juni 2019
BTW 2008  96.095  -  Pensions voor huisdieren
Sinds 24 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 april 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug