shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0502.649.545
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 december 2012
Begindatum:1 december 2012
Naam:VERHULST JAN & RIK CVOA
Naam in het Nederlands, sinds 1 december 2012
Adres van de zetel: Basse Censestraat 8
8930 Menen
Sinds 1 december 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 december 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (2) Verhulst ,  Jean  Sinds 1 december 2012
Bestuurder (2) Verhulst ,  Rik  Sinds 1 december 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juni 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 september 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 5 september 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 september 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 september 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juni 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 december 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Bij toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de rechtsvorm "Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in "Vennootschap onder firma".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Bestuurder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Zaakvoerder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug