shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0502.711.507
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 januari 2013
Begindatum:2 januari 2013
Naam:ARTESSA
Naam in het Nederlands, sinds 2 januari 2013
Adres van de zetel: Tuinwijk 23
9870 Zulte
Sinds 2 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 13 oktober 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder De Dapper ,  Vanessa  Sinds 2 januari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 24 januari 2013
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 24 januari 2013
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 24 januari 2013
Btw 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 24 januari 2013
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 24 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug