shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0503.804.538
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 februari 2013
Begindatum:4 februari 2013
Naam:VuPa
Naam in het Nederlands, sinds 4 februari 2013
Adres van de zetel: Werchtersesteenweg 32
3130 Begijnendijk
Sinds 4 februari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 juli 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pauli ,  Gunter  Sinds 19 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 maart 2013
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 4 maart 2013
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 maart 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 juni 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 4 februari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 4 maart 2013
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 maart 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 maart 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 4 februari 2013
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 februari 2013
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 4 februari 2013
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 4 februari 2013
Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 4 februari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  80.200 -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 11 juni 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug