shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0503.870.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 januari 2013
Begindatum:28 januari 2013
Naam:B &D Woodworks
Naam in het Nederlands, sinds 28 januari 2013
Adres van de zetel: Industriepark A 53 Stratenplan
2220 Heist-op-den-Berg
Sinds 14 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Michiels ,  Daniël  Sinds 28 januari 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 26 mei 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 25 februari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 25 februari 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 25 februari 2013
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 25 februari 2013
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 25 februari 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  46.732  -  Groothandel in hout
Sinds 25 februari 2013
BTW 2008  47.522  -  Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 25 februari 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 26 mei 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug