shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0503.982.702
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2013
Begindatum:8 februari 2013
Naam:SB Verwarming en Sanitair
Naam in het Nederlands, sinds 28 juli 2015
Adres van de zetel: Kattenbos 31
3920 Lommel
Sinds 28 juli 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 juli 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Renckens ,  Jeroen  Sinds 3 september 2020
Zaakvoerder (2) Borrenberghs ,  Sander  Sinds 20 juni 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 september 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 11 februari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 28 juli 2015
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 28 juli 2015
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 28 juli 2015
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 28 juli 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug