shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0505.693.860
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 2014
Begindatum:25 november 2014
Naam:DE WOLF DAVY SCHILDERWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 21 november 2014
Afkorting: DWDS
Naam in het Nederlands, sinds 21 november 2014
Adres van de zetel: Doornstraat 107
9300 Aalst
Sinds 21 november 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 november 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Wolf ,  Davy  Sinds 21 november 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2014
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 8 december 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 8 december 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 21 november 2014
Btw 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 21 november 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 november 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug