shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0505.995.550
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2014
Begindatum:5 december 2014
Naam:JABARY’S
Naam in het Nederlands, sinds 5 december 2014
Adres van de zetel: Grimbergsesteenweg 97
1850 Grimbergen
Sinds 5 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 december 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Tcholakov ,  Bojan  Sinds 5 december 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 juni 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 4 december 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 december 2014
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 5 december 2014
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 5 december 2014
Btw 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 5 december 2014
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 5 december 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 23 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 december 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug