shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0506.752.249
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 2014
Begindatum:11 december 2014
Naam:Bouw-Isolatie-Crepi
Naam in het Nederlands, sinds 11 december 2014
Afkorting: B.I.C.
Naam in het Nederlands, sinds 11 december 2014
Adres van de zetel: Doenaertstraat(Mar) 18 Stratenplan
8510 Kortrijk
Sinds 11 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 december 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Desmet ,  Jo  Sinds 11 december 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 20 januari 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 12 januari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 12 januari 2015
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 12 januari 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 12 januari 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 januari 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 12 januari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 februari 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 december 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug