shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0506.943.180
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2014
Begindatum:1 oktober 2014
Naam:COOLTEMP
Naam in het Nederlands, sinds 28 april 2020
Adres van de zetel: Langeveldstraat 62
1745 Opwijk
Sinds 1 oktober 2014
Telefoonnummer:
0471390318 Sinds 1 oktober 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@cooltemp.beSinds 28 april 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vanderstappen ,  Jarne  Sinds 28 april 2020
Bestuurder Vanderstappen ,  Johan  Sinds 28 april 2020
Zaakvoerder (2) Vanderstappen ,  Jarne  Sinds 16 juni 2016
Zaakvoerder (2) Vanderstappen ,  Johan  Sinds 1 oktober 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 26 januari 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 26 januari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 februari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 januari 2015
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 6 januari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 januari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 18 december 2014
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 18 december 2014
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 18 december 2014
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 18 december 2014
Btw 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 18 december 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug