shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0508.676.512
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 2012
Begindatum:21 december 2012
Naam:MARTIC
Naam in het Nederlands, sinds 1 december 2012
Adres van de zetel: Duinhoekstraat 52
8660 De Panne
Sinds 15 februari 2020
Telefoonnummer:
0494/01.37.35 Sinds 6 mei 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
marcstukadoor@hotmail.comSinds 6 mei 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 15 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Seys ,  Marc  Sinds 1 december 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 maart 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 maart 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 januari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2013
Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug