shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0508.884.071
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 januari 2013
Begindatum:2 januari 2013
Naam:Taslidere, Asaf
Sinds 2 januari 2013
Telefoonnummer:
092261773 Sinds 2 januari 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@atss.beSinds 2 januari 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Taslidere ,  Asaf  Sinds 2 januari 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 20 november 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Stagiair bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 20 augustus 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 2 januari 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 20 november 2015
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug