shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0508.901.293
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 2012
Begindatum:20 december 2012
Naam:DE BUSSER FRANÇOIS EN ZOON
Naam in het Nederlands, sinds 20 december 2012
Adres van de zetel: Hoevenstraat(RAM) 2 Stratenplan  bus A
2230 Herselt
Sinds 20 december 2012
Telefoonnummer:
0495/542904 Sinds 20 december 2012(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 20 december 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) De Busser ,  Francois  Sinds 20 december 2012
Zaakvoerder (3) De Busser ,  Kurt  Sinds 20 december 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2013
 
Ruwbouw
Sinds 28 januari 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 14 januari 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 17 januari 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 januari 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 14 januari 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 januari 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug