shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0515.968.932
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 februari 2013
Begindatum:25 februari 2013
Naam:D & P Painting
Naam in het Nederlands, sinds 23 januari 2013
Adres van de zetel: Spoorweglaan 36
9140 Temse
Sinds 18 december 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bayer ,  Osman  Sinds 8 december 2022
Bestuurder Piers ,  Yoerik  Sinds 8 december 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Piers ,  Yoerik  Sinds 8 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 maart 2013
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 18 maart 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 21 maart 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 maart 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 maart 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug