shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0518.884.969
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2013
Begindatum:21 februari 2013
Naam:Duart Construct
Naam in het Nederlands, sinds 21 februari 2013
Adres van de zetel: D'hondtstraat 47 Stratenplan
8900 Ieper
Sinds 15 oktober 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 februari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Rujean ,  Lavinia  Sinds 21 februari 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 21 februari 2013
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 21 februari 2013
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 21 februari 2013
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 21 februari 2013
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 21 februari 2013
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 21 februari 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug