shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0518.911.101
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 juli 2021
Begindatum:27 februari 2013
Naam:OptimiSO
Naam in het Frans, sinds 13 februari 2013
Adres van de zetel: Rue des Fagotis, ZI, Nov. 3a
5380 Fernelmont
Sinds 23 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 februari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bodart ,  Pierre  Sinds 10 juli 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) David ,  Jean  Sinds 2 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 8 maart 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2013
 
Ruwbouw
Sinds 8 maart 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 8 maart 2013
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 8 maart 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 8 maart 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 maart 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 8 maart 2013
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 8 maart 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 8 maart 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 8 maart 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 8 maart 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 maart 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 maart 2013
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 8 maart 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 8 maart 2013
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 8 maart 2013
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 8 maart 2013
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 8 maart 2013
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 8 maart 2013
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 8 maart 2013
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 maart 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 8 maart 2013
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 8 maart 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 8 maart 2013
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 maart 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug