shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0521.518.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 1992
Begindatum:1 maart 1992
Naam:Verstraete, Hein
Sinds 1 maart 1992
Telefoonnummer:
051/314002 Sinds 1 maart 1992(1)
Faxnummer:
051/314795 Sinds 1 maart 1992(1)
E-mail:
hein@verstraetehein.beSinds 1 maart 1992(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Verstraete ,  Hein  Sinds 1 maart 1992
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 1 mei 2004
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 1 mei 2004
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 1 mei 2004
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 1 mei 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2004
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug