shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0521.690.645
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 februari 2013
Begindatum:25 februari 2013
Naam:LAGO ADMINISTRATIE
Naam in het Nederlands, sinds 25 februari 2013
Adres van de zetel: Heesdijk 37
2382 Ravels
Sinds 25 februari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lago-administratie@proximus.beSinds 25 februari 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 25 februari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Godschalk ,  Guy  Sinds 1 februari 2014
Zaakvoerder (3) Lauwers ,  Lieve  Sinds 25 februari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 18 februari 2014
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 18 februari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 februari 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug