shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0521.736.571
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 2013
Begindatum:5 maart 2013
Naam:PK CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 7 februari 2023
Adres van de zetel: Brusselsesteenweg 18   bus A
1730 Asse
Sinds 7 februari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 21 februari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Kozliczak ,  Paweł  Sinds 7 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 31 mei 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 31 mei 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 31 mei 2013
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 31 mei 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 april 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug