shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0526.890.439
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 april 2013
Begindatum:18 april 2013
Naam:DB TECHNICS
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2013
Adres van de zetel: Moortelstraat 50 Stratenplan
9220 Hamme (Vl.)
Sinds 10 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Brauwer ,  Kris  Sinds 1 april 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 25 april 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 25 april 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 25 april 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 25 april 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  01.430  -  Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  01.620  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  27.110  -  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  46.231  -  Groothandel in levend vee
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  96.094  -  Africhten van huisdieren
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  96.095  -  Pensions voor huisdieren
Sinds 1 april 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug