shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0533.909.279
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 april 2013
Begindatum:30 april 2013
Naam:VDM
Naam in het Nederlands, sinds 30 april 2013
Adres van de zetel: Zuidstraat(FICH) 198 Stratenplan
8480 Ichtegem
Sinds 30 april 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 april 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Dejonghe ,  Melanie  Sinds 30 april 2013
Zaakvoerder (2) Van Caillie ,  Mathias  Sinds 30 april 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 juli 2013
 
Ruwbouw
Sinds 16 juli 2013
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 16 juli 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 16 juli 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 16 juli 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 16 juli 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 oktober 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 juli 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 9 juli 2013
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 16 juli 2013
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 16 juli 2013
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 9 juli 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 juli 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2013
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 8 oktober 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug