shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0534.457.825
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 mei 2013
Begindatum:8 mei 2013
Naam:F.I.S.BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 8 mei 2013
Adres van de zetel: Kunstlaan 18 Stratenplan
3500 Hasselt
Sinds 12 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 mei 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) ATAS ,  NIHAT  Sinds 8 mei 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2013
 
Ruwbouw
Sinds 9 oktober 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 23 mei 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 mei 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 8 mei 2013
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 mei 2013
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 8 mei 2013
BTW 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 8 mei 2013
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 8 mei 2013
BTW 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 8 mei 2013
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 8 mei 2013
BTW 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 8 mei 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug